Stavební dozor či technický dozor investora představuje odbornou pomoc v oblasti kvality a kontroly stavebních prací, pomoc s výběre dodavatelů, účast na jednáních a sledování nákladů.

Naše stavebnictví bohužel nemá příliš dobrou pověst a jistě i vy jste zaslechli historky o vícepracích, nedržených termínech či nekvalitně provedené práci. Nemalou investici (do rekonstrukce či stavby) doporučujeme předem ochránit před podobnými katastrofami a najmout si kvalifikovaný stavební dozor.

Hlavní činnosti stavebního dozoru:

  • Dohled nad průběhem výstavby
  • Kontrola kvality prováděných prací a použitých materiálů
  • Kontrola souladu s projektovou dokumentací
  • Vedení kontrolních dní
  • Kontrola čerpání finančních prostředků
  • Kontrola dodržování časového harmonogramu
  • Účast na jednáních s dodavateli
  • Pomoc při výběru dodavatelů

 

Jsme autorizovanými inženýři v oboru pozemních staveb (ČKAIT).

Cena stavebního dozoru se odvíjí od velikosti a složitosti projektu, většinou je však počítána hodinově – sazba za hodinu na stavbě či v kanceláři.

Pro nezávaznou schůzku a cenovou nabídku nás neváhejte kontaktovat!