Před koupí nemovitosti doporučujeme nechat si prověřit její technický stav. V rámci posudku nabízíme též odhad výše nutných investic.

Pro konkrétní případy zpracováváme též studie využitelnosti dané nemovitosti. Studie vám může sloužit jako podklad při rozhodování o koupi nemovitosti nebo naopak zatraktivní prodávanou nemovitost.

Zajistíme též odborné posudky (soudní znalec, ocenění nemovitosti).

Panel kontrol

Projekt Panel Kontrol jsme založili na základě zkušeností s přestavbami panelových bytů. Dispoziční řešení těchto bytů neodpovídá požadavkům na dnešní styl bydlení, a proto se v bytech často dělají nemalé zásahy. Každý zásah do nosné konstrukce vyžaduje posouzení statika a následné stavební povolení. V tomto procesu se vyskytuje hned několik možných zádrhelů:

  • Statik vychází většinou z toho, že v domě zatím žádné úpravy provedeny nebyly, což velmi často neodpovídá realitě.
  • Stavební úřad neposuzuje daný případ v kontextu celé budovy, protože často nemá k dispozici kompletní dokumentaci
  • Provádění úprav bez povolení

Na množící se neodborné zásahy do konstrukcí panelových domů upozorňuje též ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) a další odborníci na panelovou výstavbu.

Též vlastníci domů si tuto problematiku uvědomují a v některých případech dokonce ve svých domech jakýkoliv zásah zakazují, což je zbytečný extrém.

Co nabízíme v rámci služby Panel Kontrol

Pasport celého domu

Základem je pasport stávajícího stavu domu (všech bytů) zejména s ohledem na nosnou konstrukci domu. Výsledkem je jednoduchá dokumentace, mapující stav nosné konstrukce domu a všechny provedené zásahy do ní. Zpracování je přehledné a srozumitelné též pro laiky. Součástí je CD s podrobnou dokumentací.

Tato složka slouží každému vlastníkovi panelového domu jako podklad pro jakýkoliv plánovaný stavební úkon. Hlavně jako podklad pro statika, který každý další zásah posuzuje.

Úspěšná realizace projektu vyžaduje součinnost a souhlas všech obyvatelů bytů. Nezabýváme se legálností či nelegálností provedených úprav, jde jen o kvalitní podklad pro správné zacházení s vaším domem.

Aktualizace dokumentace

Pravidelná aktualizace dokumentace domu s ohledem na provedené úpravy, dodání nového digitálního podkladu.

On-line konzultace

Celoroční možnost odborné konzultace v oblasti stavebnictví, prostřednictvím emailu.

Poradna

Osobní konzultace konkrétních případů s odborníky z oborů:

  • pozemní stavitelství
  • statika budov
  • právo a legislativa
  • tepelná technika

Cena za službu Panel kontrol se odvíjí od m² bytové plochy v domě. Konkrétní nabídku vám vypracujeme nezávazně a zdarma.